Kørekort for første gang.

Bestilt tid i god tid. Du skal møde min 10 min før tiden, da du skal udfylde første side af attesten, inden du skal ind til lægen.

Medbring briller/kontaktlinser, hvis du har dem på, når du kører bil.

Kørekortattesten vil du få udleveret i en lukket kuvert efter konsultationen, som du skal aflevere til din kørelærer/på Borgerservice.

Pris: 650 kr.

Fornyelse af kørekort.

Fra 1. juli 2017 bortfalder aldersloft på gruppe 1-kørekort og dermed krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse. Det betyder, at der ikke længere er et særskilt krav om fornyelse af kørekort ved 75 år eller efterfølgende. Læger har dog pligt til at reagere, hvis en person ikke er egnet til at have kørekort.

Reglen omkring jævnlig fornyelse af kørekort ved visse sygdomme, eksempelvis diabetes, gælder fortsat. Ved særlige helbredstilstande vil en vurdering fra egen læge eller speciallæge med særligt kendskab til den konkrete sygdom og patient kunne være nødvendig.

Ved væsentlige fysiske handikap og demenstilstande kan en vejledende helbredsmæssig køreprøve fortsat være relevant. Hvis dette er relevant, udfyldes en lægeattest, som patienten afleverer til kommunen. Sagen vil blive behandlet som ved en ansøgning om udstedelse af et nyt kørekort eller fornyelse af et kørekort, hvor ansøgeren har helbredsmæssige problemer. Der kan ikke påbegyndes en kørekortssag uden patientens samtykke.

Hvis der er begrænsning i dit nuværende kørekort af helbredsmæssige årsager, så skal du fortsat have en lægeattest, når dit kørekort udløber.

Du skal bestille tid til kørekortsfornyelse i god tid, da vi typisk afsætter ½ time til dette. Hvis du er meget sent ude, kan du gå på kommunen og bede om en midlertidig forlængelse af dit kørekort.

Du skal møde 10 min før den aftalte tid og i vores venteværelse udfylde attestens side 1.

Du bedes medbringe briller og evt. høreapparatur.

Kørekortattesten afleveres til dig i en lukket kuvert efter konsultationen, som du selv herefter skal aflevere på Borgerservice.

Pris: 650 kr.

Har du spørgsmål til om du skal have en lægeattest eller ej ved fornyelse af dit kørekort – kontakt da Borgerservice i Ringsted Kommune.

Opdateret 30 April 2024 Rikke Solhøj