Følgende betaler man som patient privat honorar for:

Medicinpas 550 kr
Vaccinationsgebyr 450 kr
Parkeringskort 300 kr
Kørekort 650 kr
Mulighedserklæring 700 kr
Frihåndsattest 1100 kr
Dansk indfødsrets attest 1600 kr
Studie rabat er 50 % af oprindelig pris

Følgende attester er “egen læge” attester, og SKAL derfor udfyldes af patientens egen praktiserende læge:

FP 100, FP 140, FP 402, FP 610, FP 710 og FP 910

Øvrige forsikringsattester kan udfyldes af alle med lægefaglig baggrund. Vi vil fortsat meget gerne hjælpe vores egne patienter med udfyldelsen af disse attester, hvis attesten er aftalt med Lægeforeningen. Det står typisk nederst på attesten, at attesten er “aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforening”.

Andre helbredsattester, som ikke er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen, beder vi vores patienter om at få hjælp til at få udfyldt af privat hospitalerne.

I er altid velkommen til at ringe til vores sekretær og få hjælp og vejledning vedr en attest.

Man kan ikke bestille tid til en forsikringsattest over vores hjemmeside,  da det er meget forskelligt, hvor megen tid en given attest tager at udfylde. Skal du have udfyldt en attest, – så ring til os og bestil en tid via sekretæren. Husk at have brevet fra forsikringsselskabet foran dig, så du præcis kan oplyse, hvilken attest, du skal have udfyldt.

Når et forsikringsselskab ønsker oplysninger tilsendt om en patient, tager vi en timepris på 2000 kr excl. moms for hver påbegyndt time.

Pris for attesterne:

Attest navn Pris excl moms.
FP 610 2000 kr
FP 220 1000 kr
FP 300 1000 kr
FP 350 1500 kr
FP 360 1500 kr
FP 401 1000 kr
FP 410 1000 kr
FP 420 1500 kr
FP 430 2000 kr
FP 440 1500 kr
FP 460 1500 kr
FP 470 1500 kr
FP 480 1500 kr
FP 490 1500 kr
FP 500 2000 kr
FP 510 2000 kr
HIV antistof blodprøve 1500 kr
Cholesterol blodprøve 1000 kr

Vi tilstræber at kunne udfylde en given attest indenfor 1 mdr efter at patienten/forsikringsselskab har henvendt sig til os med anmodningen om en attest. Regning for attesten vil blive sent direkte til forsikringsselskabet umiddelbart i forlængelse af udfærdigelsen af attesten med en betalingsfrist på 14 dage. Såfremt at det er nødvendigt at sende rykker vil regningen blive pålagt et rykkergebyr på 250 kr pr rykker.

Honorar for evt blodprøve, som del af en attest vil blive pålagt ovenfor attestpris med prisen for blodprøven samt 500 kr for selve blodprøvetagningen, som så kun kan foregår i Lægehuset. Lægehuset varetager afregning til laboratoriet for omkostningen af blodprøve analysen.

Vi kan ikke varetage evt andre parakliniske undersøgelser som f.eks røntgenbilleder som del af en attest.

Opdateret d. 30. april 2024 af Eva Schandorf