Her har vi samlet vores uddannelsesprogrammer for uddannelseslægerne i Lægehuset Dagmar

I Lægehuset Dagmar går vi rigtig meget op i uddannelse, – og vi priorieterer derfor vores uddannelseslægers læring og trivsel meget højt. Vi tilbyder derfor dagligt min ½ times skærmet supervision med en fast læge, samt fælles konference på 1 time med alt personale til både supervision og uddannelse.

Vi går op i at alle uddannelseslæger har deres egen uddannelsesplan, som man selvfølgelig selv er ansvarlig for at få udarbejdet. Ens tutorlæge vil gennemgå uddannelsesplanen sammen med uddannelseslægen ved introduktionssamtalen.

Alle uddannelseslæger får også et selvstændigt introduktions program de første 14 dage.

Udover at vi går meget op i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende, så har vi også altid 1 til flere forskningsprojekter i Lægehuset Dagmar, som vores uddannelseslæger forventes at være en aktiv del af.

Uddannelsesprogram KBU-læge

Uddannelsesprogram Intro-læge

Uddannelsesprogram F1 hoveduddannelseslæge

Uddannelsesprogram F2 hoveduddannelseslæge

Uddannelsesprogram F3 hoveduddannelseslæge

Aktuelle forskningsprojekter i Lægehuset Dagmar