Hvis du ønsker, at andre skal kunne hente informationer ang. dig fx notater fra din journal eller sygemelding skal vi bede dig om, at du underskriver en fuldmagt på at vi må udlevere disse informationer til den pågældende person, som du har givet fuldmagt til. Dette skal vi gøre i forhold til vores sikkerhedspolitik

På nedenstående link vil du kunne printe fuldmagten du kan bruge.