Hvis du ønsker, at andre skal kunne hente informationer ang. dig fx notater fra din journal eller en sygemelding, skal vi bede om, at du underskriver en fuldmagt på at vi må udlevere disse informationer til den pågældende person. Dette skal vi gøre i forhold til GDPR lovningen.

På nedenstående link vil du kunne printe fuldmagten du kan bruge.

Opdateret 12.april 2023 af Eva Schandorf