Karen Candelaria

Karen Candelaria

Speciallæge i Almen medicin

Speciallæge i Almen medicin 2015
Medlem Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM
Karen har fri hver mandag.

Tasja Kraft

Tasja Kraft

Speciallæge i almen medicin

Speciallæge i Almen medicin 2019
Medlem Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Tasja har fri hver fredag.

Maria Lage-Hansen

Maria Lage-Hansen

Speciallæge i almen medicin

Speciallæge i Almen medicin siden 2022.
Maria har fri hver onsdag.

Eva Schandorf

Eva Schandorf

Speciallæge i almen medicin

Speciallæge i Almen Medicin fra 2012
Medlem af Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM) og Dansk selskab for medicinsk uddannelse (DSMU)
Eva har fri hver fredag.