I Danmark tilbydes følgende børneundersøgelser og vaccinationer som standard til alle børn

Alder Undersøgelse Vaccination
5 uger  
3 mdr Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pn
5 mdr Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pn
1 år  ✔ Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pn
15 mdr   MFR 1
2 år  
3 år ✔   
4 år ✔  MFR 2
5 år Di.Te-Ki-Pol
12 år   2 x HPV

Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pn = Difteri, tetanus, kighoste, polio, hæmofulus influenza + pneumokok lungebetændelse.

MFR = Mæslinger, fåresyge og røde hunde.

HPV vaccinen skal gives 2 gange med min. 6 mdrs mellemrum og indenfor 1 år samlet. Overholdes intervallerne ikke, skal den gives 3 gange og sidste gang er ikke dækket af den offentlige sygesikring. 

Opdateret 12.april 2023 af Eva Schandorf