Lægehuset Dagmar

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 faste læger:

  • Karen Candelaria
  • Eva Schandorf
  • Tasja Kraft
  • Maria Lage-Hansen

Lægehuset Dagmar har også 3 faste sygeplejersker, 3 sekretær, 1 bioanalytikker, uddannelseslæger og medicinstuderende.

Er du akut tid og har behov for at blive tilset, så skal du kontakte Lægehuset Dagmar mellem kl. 8-9 om morgenen. I visitationstelefontiden vurderer vi sammen med dig om du skal ses med det sammen og af hvem i Lægehuset.

Hvis du blot ønsker en almindelig tid til snak om en problemstilling, kan du med fordel selv bestille denne via Min Læge app eller selvbetjeningen her på hjemmesiden.

Vi efterstræber, at man kan komme til planlagte konsultationer hos en fast læge eller sygeplejerske, som man selv vælger. Ved akutte ting, vil man kunne få tid hos de andre læger og sygeplejersker også.

Det må påregnes, at man ikke nødvendigvis kommer igennem til sin faste læge. Alle lægerne og sygeplejersker har adgang til din journal og oversigt over din faste medicin.

Vores telefon er åben hver dag fra 8-16, onsdag til kl 18.00. Vores sekretærerne kan hjælpe med rigtig mange spørgsmål, herunder også tidsbestilling og medicinbestilling af fast medicin.

Fornyelse af vanedannende/stærkt smertestillende medicin kræver altid fremmøde.

Tider

En tid er på 15 min, incl. lægens tidsforbrug til journalnotat, medicinbestilling, henvisninger mm.

Akutte tider er til 1 akut problemstilling.

Som led i videreuddannelse til speciallæge i almen medicin har vi altid uddannelseslæger i huset i perioder af 6-12 mdr. Disse fungerer på lige fod med husets faste læger og få dagligt supervision af en fast læge.

Vores sygeplejersker ser de fleste akutte patienter, såsom halsbetændelser, lungebetændelser, sår, eksem mm. Det er også primært vores sygeplejersker, som tager på akutte sygebesøg, samt varetager vaccinationer, fodvorter, øreskylning, sårpleje, blodprøver, fjernelse af diverse suturer

Derudover varetager sygeplejerskerne kontrol af kroniske lidelser, såsom KOL, sukkersyge, forhøjet blodtryk, hjerteinsuffiens.

Vi har også en laborant ansat. Vickie tager blodprøver, laver lungefunktionsundersøgelser og tager hjertekardiogrammer. Man kan via vores e-portal bestille tid direkte hos laboranten til at få taget blodprøver.

Lægehuset Dagmar har også altid et par medicin studerende ansat. De hjælper til både i sekretariatet og tilser også selvstændige patienter under supervision af de faste læge i huset.

Videokonsultation

Vi benytter meget gerne videokonsultation med vores patienter. Det foregår gennem Min Læge app. Videokonsultation med fordel benyttes til kontrol af kroniske lidelser, opfølgning og svar på undersøgelser, samtaler og i COVID-19 tider også til en 1. vurdering af akutte øvre luftvejsinfektioner.

E-konsultation

Som patient kan du gennem Min læge App eller i selvbetjeningen her på hjemmesiden skrive E-konsultationer til din læge eller sygeplejerske. Vi giver også gerne svar på undersøgelser den vej.

Vi prøver at besvare e-konsultationer hurtigst muligt, men vi har 5 hverdage til at besvare en e-konsultation. E-konsultationen er til korte spørgsmål og svar.

Man kan ikke bestille tid gennem en E-konsultation.

Vi håber, at du bliver glad for at være patient i vores Lægehus og vi glæder os til at møde dig.